Program rada

Kao predstavnik Suradničkog zbora u Vijeću Odjela, podržat ću i po potrebi predlagati ideje i akcije navedene u nastavku.

Studij

Revizija preddiplomskog studija studija (NPP) u okviru programa Stand4INFO. Specifično, zalagat ću se za još veći broj predloženih zajedničkih izbornih kolegija koje je onda moguće aktivirati po potrebi u trenutku kad to bude kadrovski izvedivo.

Vidljivost

Projekti promocije Odjela (i informatike uopće) školama, udrugama i široj javnosti, uključujući projekte Code Club i Hrvatska – startup nacija.
Održavanje događaja koji Odjel (i shodno tome Sveučilište) čine vidljivim u medijima, uključujući održavanje Okruglog stola i proslave Dana slobode dokumenata.

Napredovanje

Napredovanje ljudi u suradničkim zvanjima u znanstveno-nastavna zvanja. U slučaju ograničenih koeficijenata, zalagat ću se da prioritet bude na napredovanje viših asistenata u docente (ispred napredovanja zaposlenika u znanstveno-nastavnim zvanjima u viša zvanja).

Suradnja, projekti i istraživanje

Suradnja Odjela s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim kompanijama na istraživačkim, razvojnim i stručnim projektima.
Nabavka specijaliziranog hardvera za potrebe istraživanja i nastave.

Slobodni softver otvorenog koda

Korištenje slobodnog softvera otvorenog koda u nastavi. Specifično, zalagat ću se za instalaciju dual-boot kombinacije operacijskih sustava Windows i Linux u računalnim učionicama umjesto instalacije samo operacijskog sustava Windows.